Steunbetuiging van Humanities Rally

De verhouding tussen het bestuur van de UvA en zijn studenten heeft een nieuw dieptepunt bereikt nu het bestuur een rechtszaak heeft aangespannen tegen het Spinhuis Collectief, een groep activistische studenten die zich verzetten tegen het verdwijnen van hun Common Room. Humanities Rally, als platform voor verontruste studenten en docenten van de bedreigde faculteit der geesteswetenschappen, spreekt zijn steun uit voor de pogingen van het Spinhuis Collectief om de voormalige Common Room autonoom en voor alle studenten toegankelijk te houden.

Hoewel het College van Bestuur van de UvA volhoudt te allen tijde rekening te houden met de wensen en belangen van de student, blijkt uit het over de afgelopen jaren gevoerde beleid steeds het tegenovergestelde. Vorig jaar wilde de UvA haar bètafaculteit laten fuseren met die van de VU, dit zonder van te voren openheid van zaken te hebben gegeven of de studenten te hebben gekend in dit voornemen. Grootschalige protesten waren destijds nodig om het bestuur van zijn besluit af te houden. Aan het begin van het huidig academisch jaar is de verhuizing van de FMG naar de REC doorgedrukt. Hierbij dreigde de geliefde Common Room te sneuvelen, en weer was het pas na protesten, en niet door een dialoog vanuit het bestuur naar de studenten, dat er een compromis werd gevonden. In de afgelopen maanden ten slotte is gebleken dat de FGw met grote financiële tekorten kampt, en wil het bestuur er nauwelijks iets aan doen om de inhoud en de kwaliteit van onderwijs op deze faculteit te waarborgen. Uit al deze gevallen blijkt dat het huidige College van Bestuur ten eerste zijn belangrijkste taak, het verzorgen van kwalitatief hoogstaand onderwijs, matig ten uitvoer brengt, en ten tweede dat reële studenteninspraak uitzonderlijk laag op de prioriteitenlijst staat.

Tegen deze achtergrond is het een zwaktebod dat het bestuur er nu zelfs niet voor terugdeinst zijn eigen studenten aan te klagen. Het Spinhuis Collectief heeft een autonome ruimte willen creëren waar culturele, artistieke en intellectuele evenementen georganiseerd worden. Met andere woorden precies die activiteiten die betrokken en onafhankelijke studenten zo waardevol maken voor het academische leven. De bestuurscultuur van de UvA nu smoort dit academische leven. De boodschap die zij in haar reclamecampagnes verspreidt, dat de UvA tegendraadse studenten wil, is totaal ongeloofwaardig en zelfs lachwekkend. Om al deze redenen steunt Humanities Rally het streven van het Spinhuis Collectief om ruimte te creëren voor het onafhankelijke denken, omdat juist dit onontbeerlijk is voor een sterke academische cultuur. De universiteit is niet een bedrijf, niet een onderwijsfabriek; de universiteit is van de studenten.

Humanities Rally, namens de verontruste studenten van de FGw

Advertisements
Quote | This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s