Open brief aan de Burgemeester

Beste Heer van der Laan,

Op 6 september jongstleden hebben wij, het Spinhuis Collectief, torensluis, singel 161, in gebruik genomen om dienst te doen als sociaal en politiek centrum gericht op de academische gemeenschap.

Wij begrijpen dat dit voor u mogelijk een ongewenste situatie op levert. De torensluis staat echter al meerdere jaren leeg en wij zijn van mening dat zulke leegstand niet nodig noch wenselijk is. De torensluis heeft een lange en rijke geschiedenis. Tot een paar jaar geleden was de torensluis nog in gebruik als een jazz-cafe. Wij vinden het zonde en onnodig om panden, zeker in het centrum van Amsterdam, leeg te laten staan en te laten verstoffen. Dit vinden wij nog meer problematisch wanneer wij zien dat er een woningnood is die niet hoeft te bestaan zo lang er panden leeg staan.

Naast de problemen met exorbitant hoge kosten voor studentenkamers en het algehele tekort aan woonruimte zien we een groot tekort aan sociale en culturele vrijplaatsen. Er is voor studenten een schrijnend tekort aan ruimte om evenementen te organiseren waar de winst niet als hoofddoel wordt geacht. Dit betekent dat ruimte snel veel kost. De bijbehorende catering is vrijwel altijd georganiseerd op basis van winst. Daarbij worden er, op de universiteiten, ook nog limitaties gesteld aan wat studenten kunnen organiseren en gedurende welke tijd. Op de Universiteit van Amsterdam zien we, bijvoorbeeld, dat cateringexploitant Eurest een contract met de universiteit heeft waarbij studieverenigingen verplicht worden om de dure Eurest in te schakelen. Zelf tostis maken wordt bijvoorbeeld verboden en wanneerwij dit wel doen worden we weggejaagd. Wij willen juist dat mensen zelf evenementen kunnen organiseren zonder zich druk te maken over de “bottom line.” Dat is een vrijheid die wij in Nederland te weinig erkend zien.

Met het Spinhuis Collectief hebben wij vorig jaar verschillende kritieken proberen te leveren tegenover de universiteit en de maatschappij waar deze zich in bevind. Wij hebben gezien dat de universiteit een strak top-down georganiseerd bedrijf is geworden waar studenten en docenten steeds meer worden verstikt. Het doel van de universiteit is niet langer de zelfverrijking van het individu en het verbeteren van de maatschappij. De universiteit is tegenwoordig een veredelde sollicitatieprocedure waar mensen klaargestoomd worden binnen nauwe kennisvlakken die passen binnen de wensen van het bedrijfsleven.

Wij bekritiseren deze ommezwaai. Wij kiezen onze methode omdat kritiek binnen de universiteitsstructuren zelf onmogelijk is gebleken. De top-managers hebben belangen die haaks staan op die van de studenten, docenten, en maatschappij. Wij zijn van mening dat het doel van de universiteit juist het bekritiseren van de maatschappij zou moeten zijn. Alleen kritiek op de maatschappij kan ervoor zorgen dat de vrijheden waarvoor ooit zo hard is gevochten verdedigd en uitgebreid kunnen worden. Het Spinhuis plaatste zich destijds in deze kritische houding door zich in te zetten als een cultureel en sociaal centrum wat op alternatieve wijzen werd georganiseerd. Wij zijn van mening dat dit experiment nog lang niet voltooid is.

Inhakend op deze kritiek hebben wij ook gemerkt dat de wetenschap een ivoren toren is geworden. De academische gemeenschap zou een integraal onderdeel van de samenleving moeten zijn. Wat wij zien is echter een academische gemeenschap welke zich als onafhankelijk en distinct van de maatschappij ziet.

Er heerst een cultuur waarbij de academicus zich compleet denkt te moeten en kunnen onttrekken van de samenleving om deze zo “objectief mogelijk” te beschrijven. Wij bekritiseren dit als onmogelijk en onwenselijk. Zoals hierboven al beschreven zou de academische gemeenschap kritisch moeten zijn op de maatschappij om deze te helpen te verbeteren. Wij zijn van mening dat dit niet mogelijk is wanneer men zichzelf als buiten de maatschappij waant. Dit creeert een dynamiek waar men zichzelf niet hoeft te bekritiseren en waarbij een kunstmatige categorizering wordt opgebouwd tussen “maatschappij” en “academische gemeenschap” waarbij kritiek niet langer circuleert in de bredere maatschappij en daar effect heeft maar alleen binnen de ivoren toren blijft rondzwerven. Ook zien wij dat wanneer de academische gemeenschap zich onttrekt aan de maatschappij deze gemeenschap niet meer gepaste kritiek kan leveren. Het Spinhuis Collectief is van mening dat de combinatie van evenementen gebouwd op experimentele pedagogiek samen met sociale en culturele evenementen deze brug helpt bouwen.

Vorig jaar heeft ons collectief zich dan ook maandenlang ingezet om culturele evenementen te organiseren en te laten organiseren in het Spinhuis. Wij zullen ook de torensluis als cultureel centrum inzetten voor studenten, docenten, en buurtbewoners.

Wij hopen u hiermee voldoende ingelicht te hebben.

Met vriendelijke groet,

Het Spinhuis Collectief

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s