We moved to Spinhuis.org!

Please visit our website at spinhuis.org for regular updates!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Spinema: Devil (1971) [17 September]

THURSDAY SEPTEMBER 17

THE DEVILS
    (1971)
Directed by Ken Russell
111 minutes
In English

This is Ken Russell’s infamous film which was banned in very many countries and heavily censored in the countries where it was shown. Back in the 70s, this film was banned from Italy and its stars Vanessa Redgrave and Oliver Reed were threatened with three years of jail-time if they set foot in that country. It’s a true story based on the documentation in Aldous Huxley’s bookThe Devils of Loudun.

Set in the 17th Century, the priest Father Grandier leads the congregation of the church in the city of Loudun, France. He was reported to be an extremely handsome man, and soon the women at the nunnery start having wild sexual dreams at night involving Father Grandier. The conclusion? That Father Grandier is the devil and that he is trying to possess them. The political landscape is set under the French court of Cardinal Richelieu, and a witch-hunter is sent to the city to exorcise the priest.

A film about sexual hysteria and political intrigue, which is stunningly photographed and brilliantly acted. It’s amazing that such big actors agreed to star in such an over-the-top, transgressive film… but it’s wonderful that they did, because it lends an elegance to the proceedings which is totally unique. Everyone thinks that things are so democratic and free these days….when we are actually living under very heavy censorship. Wanna see something made 40 years ago which would never be allowed to be made by a major studio today? Pure cinematic dynamite.

SPINEMA RELOADED
The Multatuli BridgeBridge 9, Singel 165a
(under the bridge, enter from the pier on the south side)
Film starts at 21:00, doors are open from 8.
Free entrance

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Nieuw Spinhuis – Onder de Brug!

Studenten kraken ruimte onder Singel brug voor nieuw academisch café

Gistermiddag hebben de studenten van het Spinhuis Collectief de ruimte onder de ´Torensluis´ brug aan de Singel gekraakt. Dit is de breedste brug van de binnenstad en de plek waar boven vroeger de Jan Roodenpoortstoren stond. In deze ruimte willen de studenten binnenkort een nieuw academisch café te openen.

Een jaar geleden werd de voormalige common room van het Spinhuis gekraakt door de studenten. In dit leegstaande UvA gebouw werd toentertijd vier maanden lang activiteiten georganiseerd voor en door de academische gemeenschap. Nadat zij gedwongen werd tot het verlaten van de ruimte op last van een rechtsuitspraak was het een tijdje stil rond het Collectief. Nu met deze nieuwe ruimte hopen zij weer door te gaan met het organiseren van culturele activiteiten zoals discussie- en debatavonden, theater, kunst en muziek.

Het collectief hekelt het verdwijnen van betaalbare plekken en ondergrondse cultuur in de binnenstad. De Amsterdamse binnenstad verandert langzaam maar zeker in een aangeharkt museum enkel voor toeristen en de rijke elite. Verder benadrukken ze het belang van autonome ruimte waar studenten zonder toestemming van bovenaf zichzelf kunnen organiseren en ontplooien.  “Veel mensen hebben het niet zo breed,” zegt Hadrian, “bij studenten is het zelfs het stereotype. Heet water en een zakje thee voor twee euro is gewoon niet voor iedereen betaalbaar en draagt bij aan elitevorming in het onderwijs.”

De Torensluis heeft een rijke geschiedenis. De brug dateert uit 1648 en is daarmee de oudste brug die in zijn originele staat bewaard is gebleven. Het was ooit een gevangenis voor piraten die belasting ontdoken en later een afluisterkantoor ten tijde van de koude oorlog. Enige tijd geleden deed het dienst als jazzclub. De afgelopen jaren heeft de ruimte echter leeg gestaan. Het pand heeft een UNESCO status gekregen door werk van de Vereniging Vrienden de Amsterdamse Binnenstad, het collectief hoopt op een goede samenwerking met deze vereniging en zal later vandaag in een open brief zijn standpunt over de monumentale status verder toelichten.
“Met het vorige Spinhuis stonden we aan de vooravond van een jaar lang acties en demonstraties, dit jaar hopen we dat nog eens dunnetjes over te doen. We nodigen iedereen uit die kritiek heeft op het totalitaire UvA-bestuur om langs te komen!” aldus studentenraadslid Ruud van der Veen.

Foto voorkant Spinhuis

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Open Brief aan Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad

Geachte Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad,

Op 8 september, j.l., heeft het Spinhuis Collectief de Torensluis  in gebruik genomen. Nu zult u wellicht schrikken en dat is uw goed recht, echter met deze brief willen wij enkele zorgen ontnemen en ook pogen nader tot elkaar te komen. Wij, als collectief dragen de binnenstad van Amsterdam een warm hart toe en zien al jaren dat onze universiteit, de UvA, pand na pand afstoot of groteske nieuwbouwplannen presenteerd om haar eigen ego te strelen. Dit zijn niet de plekken die wij in Amsterdam en zeker niet in het centrum zouden willen hebben! In het centrum van Amsterdam lijkt het zo te zijn alsof er nog enkel investeringen gedaan worden om het toerismeaantal te vergroten. De monumentale historie en panden verslonst, zodra er geen geld uit te halen valt voor gemeente of toerismeindustrie.

Wij zouden willen zien dat er een stop wordt gezet op het bouwen van dure hotels (of ten minste de huidige hotel stop gehonoreerd wordt). De verkoop van het voor de academische gemeenschap zo belangrijke Bungehuis aan Soho is voor ons een doorn in het oog. Dit is de zoveelste slag tegen een academie die midden in de stad probeert te staan en samen met haar kritisch zou willen kijken naar de processen die haar schapen en vervormen.

Wij hopen dat u samen met ons zou willen optrekken, wij vertrekken immers grotendeels vanuit de zelfde kritiek en wensen beide dat monumenten met respect behandeld worden maar tegelijkertijd omarmt worden door buurt en samenleving.

Wij zijn ons bewust en waarderen de monumentale status van het pand en hebben kennis genomen dat u, onder andere, heeft gezorgd dat het pand als UNESCO-erfgoed werd opgenomen.  Als Spinhuis Collectief willen wij het pand gebruiken om een cultureel cafe te huizen. Eerder zaten wij in een pand aan de ouderzijds achterburgwal, waar wij met dezelfde insteek een lange tijd veel sociale en culturele activiteiten verzorgden.

Het collectief vindt ook dat de Torensluis  open moet staan voor bezoekers. Tot op heden werd het pand niet gebruikt, waardoor er een plek vol geschiedenis verloren gaat voor de bewoners en toeristen van Amsterdam. Er was tot enkele jaren geleden een jazzclub gevestigd. Sinsdien kan niemand er meer in. Wij stellen het pand weer open, waardoor mensen weer kunnen genieten van de geheimen van Amsterdam.

Met vriendelijke groet,

Het Spinhuis Collectief.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Open brief aan de Burgemeester

Beste Heer van der Laan,

Op 6 september jongstleden hebben wij, het Spinhuis Collectief, torensluis, singel 161, in gebruik genomen om dienst te doen als sociaal en politiek centrum gericht op de academische gemeenschap.

Wij begrijpen dat dit voor u mogelijk een ongewenste situatie op levert. De torensluis staat echter al meerdere jaren leeg en wij zijn van mening dat zulke leegstand niet nodig noch wenselijk is. De torensluis heeft een lange en rijke geschiedenis. Tot een paar jaar geleden was de torensluis nog in gebruik als een jazz-cafe. Wij vinden het zonde en onnodig om panden, zeker in het centrum van Amsterdam, leeg te laten staan en te laten verstoffen. Dit vinden wij nog meer problematisch wanneer wij zien dat er een woningnood is die niet hoeft te bestaan zo lang er panden leeg staan.

Naast de problemen met exorbitant hoge kosten voor studentenkamers en het algehele tekort aan woonruimte zien we een groot tekort aan sociale en culturele vrijplaatsen. Er is voor studenten een schrijnend tekort aan ruimte om evenementen te organiseren waar de winst niet als hoofddoel wordt geacht. Dit betekent dat ruimte snel veel kost. De bijbehorende catering is vrijwel altijd georganiseerd op basis van winst. Daarbij worden er, op de universiteiten, ook nog limitaties gesteld aan wat studenten kunnen organiseren en gedurende welke tijd. Op de Universiteit van Amsterdam zien we, bijvoorbeeld, dat cateringexploitant Eurest een contract met de universiteit heeft waarbij studieverenigingen verplicht worden om de dure Eurest in te schakelen. Zelf tostis maken wordt bijvoorbeeld verboden en wanneerwij dit wel doen worden we weggejaagd. Wij willen juist dat mensen zelf evenementen kunnen organiseren zonder zich druk te maken over de “bottom line.” Dat is een vrijheid die wij in Nederland te weinig erkend zien.

Met het Spinhuis Collectief hebben wij vorig jaar verschillende kritieken proberen te leveren tegenover de universiteit en de maatschappij waar deze zich in bevind. Wij hebben gezien dat de universiteit een strak top-down georganiseerd bedrijf is geworden waar studenten en docenten steeds meer worden verstikt. Het doel van de universiteit is niet langer de zelfverrijking van het individu en het verbeteren van de maatschappij. De universiteit is tegenwoordig een veredelde sollicitatieprocedure waar mensen klaargestoomd worden binnen nauwe kennisvlakken die passen binnen de wensen van het bedrijfsleven.

Wij bekritiseren deze ommezwaai. Wij kiezen onze methode omdat kritiek binnen de universiteitsstructuren zelf onmogelijk is gebleken. De top-managers hebben belangen die haaks staan op die van de studenten, docenten, en maatschappij. Wij zijn van mening dat het doel van de universiteit juist het bekritiseren van de maatschappij zou moeten zijn. Alleen kritiek op de maatschappij kan ervoor zorgen dat de vrijheden waarvoor ooit zo hard is gevochten verdedigd en uitgebreid kunnen worden. Het Spinhuis plaatste zich destijds in deze kritische houding door zich in te zetten als een cultureel en sociaal centrum wat op alternatieve wijzen werd georganiseerd. Wij zijn van mening dat dit experiment nog lang niet voltooid is.

Inhakend op deze kritiek hebben wij ook gemerkt dat de wetenschap een ivoren toren is geworden. De academische gemeenschap zou een integraal onderdeel van de samenleving moeten zijn. Wat wij zien is echter een academische gemeenschap welke zich als onafhankelijk en distinct van de maatschappij ziet.

Er heerst een cultuur waarbij de academicus zich compleet denkt te moeten en kunnen onttrekken van de samenleving om deze zo “objectief mogelijk” te beschrijven. Wij bekritiseren dit als onmogelijk en onwenselijk. Zoals hierboven al beschreven zou de academische gemeenschap kritisch moeten zijn op de maatschappij om deze te helpen te verbeteren. Wij zijn van mening dat dit niet mogelijk is wanneer men zichzelf als buiten de maatschappij waant. Dit creeert een dynamiek waar men zichzelf niet hoeft te bekritiseren en waarbij een kunstmatige categorizering wordt opgebouwd tussen “maatschappij” en “academische gemeenschap” waarbij kritiek niet langer circuleert in de bredere maatschappij en daar effect heeft maar alleen binnen de ivoren toren blijft rondzwerven. Ook zien wij dat wanneer de academische gemeenschap zich onttrekt aan de maatschappij deze gemeenschap niet meer gepaste kritiek kan leveren. Het Spinhuis Collectief is van mening dat de combinatie van evenementen gebouwd op experimentele pedagogiek samen met sociale en culturele evenementen deze brug helpt bouwen.

Vorig jaar heeft ons collectief zich dan ook maandenlang ingezet om culturele evenementen te organiseren en te laten organiseren in het Spinhuis. Wij zullen ook de torensluis als cultureel centrum inzetten voor studenten, docenten, en buurtbewoners.

Wij hopen u hiermee voldoende ingelicht te hebben.

Met vriendelijke groet,

Het Spinhuis Collectief

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Article about the Spinhuis experience in Antithese #4

There hasn’t been so much much news from the Spinhuis Collectief the last months, but we hope we will come with some good news somewhere in the next couple of weeks. For now though, we are happy to announce that you can read the fourth edition of Antithese online and that there is an article on the experience of the Spinhuis in it written by one of us. Furthermore, there is an article that explains the importance of reclaiming autonomous space and a map with all the existing social spaces of alternative Amsterdam in it. Check it out!
If you’re lucky, you still might be able to find a physical copy somewhere, but here is the link to the pdf version: http://antithese.noblogs.org/files/2015/09/antithese_web_version.pdf.
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Het Spinhuis Picknick Shtick #1

Als we niet meer tosti’s uit mogen delen in het Spinhuis dan doen we het wel in het Atrium! Zonet hadden we onze eerste ‘Picknick Shtick’ en deelden we twee uur lang tosti’s uit. Als snel kwam de manager van cateringsbedrijf Eurest op ons af of we onmiddellijk wouden stoppen met het uitdelen van tosti’s, want we waren in ‘zijn pand’ en we moesten meteen weg of hij zou ons er via de politie uit zetten. Nou hebben we daarop gewacht, maar toch kwamen ze niet. Tot de volgende keer Eurest!

10432130_572205056248902_6174775605431155729_n 1512359_572205046248903_6931418567497562083_n

1459102_572205099582231_1268777385716983414_n 1509757_572205059582235_9011657623648513251_n

Posted in Uncategorized | Leave a comment